Verdens førende stamcelleforskere i Danmark – University of Copenhagen

DanStem > News and Events > Verdens førende stamce...

22 June 2012

Verdens førende stamcelleforskere i Danmark

Fra den 24. til den 27. juni, 2012 samles verdens førende stamcelleforskere for at diskutere de hotteste emner og nyeste videnskabelige resultater ved konferencen The Stem Cell Niche i Danmark.

Konferencen er bygget op omkring oplæg fra 25 af de bedste stamcelleforskere fra hele verden kombineret med kortere oplæg fra udvalgte, yngre forskere og åbne diskussioner. I alt deltager 180 forskere i konferencen.

Konferencen er den første af en række af konferencer under Copenhagen Bioscience Conferences, et nyt initiativ fra Novo Nordisk Fonden. Målet med konferencerne er at skabe international opmærksomhed omkring København som et forskningsmæssigt fyrtårn og give deltagerne ny inspiration og viden, de kan bruge til at styrke deres forskning fremadrettet. Helt overordnet har “The Stem Cell Niche” fokus på det lokale miljø – nichen - som stamceller befinder sig i, og som er bestemmende for, hvordan cellerne udvikler sig. Stamceller er kendetegnet ved deres evne til at dele sig uendeligt, og ved at de kan udvikle sig til alle typer af celler i kroppen. ”Nichen” er derfor både vigtig i fosterudviklingen, i gendannelse af væv (homeostasis) såvel som i sygdomstilstande som f.eks. diabetes og kræft.

I de 3 dage konferencen varer, vil der blandt andet være fokus på: Pluripotens – en celles evne til at udvikle sig til hvilken som helst celletype, Morfogenese – den biologisk proces der ligger bag udviklingen af en organismes form, og Kræftstamceller. Konferencen er arrangeret og organiseret af Novo Nordisk Fonden i tæt samarbejde med forskere fra Det Danske Stamcellecenter (DanStem) på Københavns Universitet.

Kontakt-information: